5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 11/03/2019 tarih ve 490.05.01.2019.-52833 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi(icr-izmir.org) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır.

After technical analysis and legal consideration based on the law nr. 5651, administration measure has been taken for this website (icr-izmir.org) according to decision nr. 490.05.01.2019.-52833 dated 11/03/2019 of the Information and Communication Technologies Authority.


http://www.btk.gov.tr | http://www.guvenlinet.org | http://www.ihbarweb.org.tr